Vragen?      075 6420066
Home/ Milieubeleidsverklaring

Milieubeleidsverklaring

Elk menselijk handelen houdt een belasting in van het milieu. De Vereniging voor ANVR reisorganisatoren streeft naar een zo min mogelijke milieubelasting van de door hen aangeboden toeristische producten en wil als zodanig het duurzaam toerisme bevorderen. Als lid van deze vereniging wil ook Dekker Bridge Promotions hier zijn steentje aan bijdragen. Tenslotte is milieu een zaak die ons allen aangaat.


De zorg voor het milieu heeft vele kanten. Zo is het van belang bewust om te gaan met energie en grondstoffen, maar ook met de natuur- en cultuurwaarden in een landschap. Door DBP wordt ook momenteel al op vele punten aandacht aan het milieu besteed. Zo wordt het grootste gedeelte van het afval gescheiden en, waar mogelijk, hergebruikt, of voor hergebruik aangeboden. Er zal echter getracht worden dit hergebruik verder te optimaliseren, zodat de milieubelasting hierdoor geminimaliseerd wordt.


Ook bij het aanbieden van de reizen zal getracht worden de milieubelasting zo gering mogelijk te laten zijn. Hierbij kan zowel gedacht worden aan maatregelen binnen onze organisatie zelf, als aan handreikingen die we aan de klanten doen. Wij richten ons hierbij uitsluitend op de door ons aangeboden producten, d.w.z. vervoer naar de bestemming, voor 94% van ons reisaanbod binnen Nederland, de accommodatie, de georganiseerde bridgedrives en de vrijblijvende suggesties voor vermaak op de plaats van bestemming.


Wij zullen de milieubelasting van onze reizen minimaliseren door:

  • Zelf vooral gebruik te maken van duurzaam materiaal, ook op de plaats van bestemming.
  • Zelf zo veel mogelijk afval te hergebruiken.
  • We zullen de reizigers erop attent maken dat er op de bestemmingen diverse mogelijkheden zijn om zich te vermaken, waarbij vooral aandacht besteed wordt aan milieuvriendelijke alternatieven als fietsen en wandelen.
  • We zullen de reizigers erop attent maken dat, waar goed mogelijk, de reis naar de bestemming ook uitstekend per openbaar vervoer te maken is.


Hoewel wij momenteel al veel aandacht besteden aan bovenstaande punten hopen we dat door een nog actiever milieubeleid de reizigers zich nog meer bewust zullen worden van de belasting die elke vorm van toerisme met zich mee brengt en wij hopen tevens dat men bereid is zijn steentje aan een geringere milieubelasting bij te dragen want:

Een beter milieu, begin bij jezelf!

Better Holidays

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet allen voor u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.  

Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakantie die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming.

Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

© 2024 Dekker-Bridge. Alle rechten voorbehouden
Kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet.