Vragen?      075 6420066
Home/ Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De navolgende bepalingen zijn door Dekker Bridge Promotions zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voowaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

RESERVEREN EN DE AFHANDELING BOEKINGEN BIJ DEKKER BRIDGE PROMOTIONS (HIERNA TE NOEMEN DBP)

U kunt telefonisch of via onze website uw reis reserveren, direct na reserveren treden de ANVR voorwaarden in werking. Een exemplaar met deze voorwaarden ligt bij ons op kantoor ter inzage of kunt u via www.anvr.nl inzien.

Bij reizen met eigen vervoer geldt dat de reissom exclusief toeristenbelasting en parkeergelden is.

De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Op onze website vindt u de meest actuele prijzen met bijkomende kosten. De persoon die de reservering maakt beschouwen wij als opdrachtgever. Hij/ zij is verantwoordelijk voor de gehele betaling en voor het correct doorgeven van alle gegevens omtrent zichzelf en de medereizigers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij berekenen geen boekingskosten bij eigen vervoer binnen de Benelux. Voor buitenlandse reizen rekenen wij €20,- per persoon. Na reservering ontvangt u schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk de bevestiging van de definitieve boeking, tevens factuur. Herroepingsplicht is dan ook niet van toepassing op de door u gemaakte reservering. Reserveringen en alle mededelingen daaromtrent die per email binnen komen na kantoortijd worden de eerstvolgende werkdag behandeld als was ook de ontvangst op deze werkdag. Voor al uw reserveringen geldt dat u ons en de NBB toestemming geeft om gebruik te maken van uw lidmaatschapsgegevens zoals bekend bij de NBB t.b.v. de uitslag van de bridgedrives.

Het kan incidenteel voorkomen dat er geen kamers meer beschikbaar blijken te zijn, uw reservering komt dan te vervallen. We zullen contact met u opnemen hoe dan te handelen.

AANBETALING

Bij buitenlandse bestemmingen is de aanbetaling 35% van de reissom met een minimum van € 50 per persoon. Bij het boeken van cruises en losse segmenten wordt hiervan afgeweken.

In geval van eigen-vervoerreizen bent u geen aanbetaling meer verschuldigd. De volledige betaling dient uiterlijk 3 weken voor aanvang door u voldaan te worden. Te late betaling kan annulering tot gevolg hebben en zal conform de ANVR voorwaarden worden behandeld.

Restantbetaling

Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de vertrekdag bijgeschreven zijn op onze bank- of girorekening. Te late betaling kan annulering tot gevolg hebben en zal conform de ANVR voorwaarden worden behandeld.

Betaling dient te geschieden via internetbankieren o.v.v. factuurnummer en datum van aankomst. Indien u geen gebruik maakt van internetbankieren, gebruik dan onze acceptgirokaarten. Houdt er rekening mee dat de verwerking hiervan 10 tot 17 dagen duurt. Het niet of niet tijdig ontvangen van bovengenoemde acceptgirokaarten ontslaat u niet van tijdige betalingsverplichtingen.

Tenaamstelling reispapieren

U dient bij boeking uw naam door te geven, zoals deze ook in uw paspoort vermeld staat. Voor dames is dit veelal de meisjesnaam. Vooral bij reizen buiten Nederland is dit van groot belang. Indien u de naamswijziging later doorgeeft worden er altijd wijzigingskosten aan ons, en dus ook aan u, in rekening gebracht. Houdt er ook rekening mee dat indien u ongehuwd bent maar als echtpaar door het leven gaat op een verzekeringspolis (annuleringskosten- en reis-, ongevallen- en bagageverzekering) toch de juiste namen vermeld moeten worden. Anders is deze polis ongeldig.

Verzekeringen

De verzekeringen die wij aanbieden zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en exclusief poliskosten en assurantiebelasting. Wij werken samen met Global Assistance Allianz. De uitgebreide polisvoorwaarden tarieven vindt u op de website van Global Assistance Allianz.

https://www.allianz-assistance.nl/reisverzekering/kortlopende-annuleringsverzekering

Annuleringskostenverzekering

Wij zenden met onze reisbevestiging een aanbod voor het afsluiten van de Dubbel-Zeker annuleringsverzekering van Allianz voor het gehele reisgezelschap mee naar de hoofdpersoon. Dit aanbod geld per kamer. Indien uw hiervan gebruik wenst te maken dan dient de betaling hiervoor binnen 7 dagen na boeking aan ons te zijn voldaan. Hierna zullen wij u dit bedrag aan u terugstorten en bent u niet verzekerd. Door het afsluiten van deze verzekering bent u verzekerd voor de kosten van annulering. Deze verzekering dekt de financiële schade die ontstaat indien u uw reis op doktersadvies annuleert of afbreekt tengevolge van ziekte of ongeval. Deze schade kan hoog oplopen en voor een relatief laag bedrag t.o.v. de reissom bent u hiervoor verzekerd. Bij eventuele annulering uwerzijds wegens ziekte heeft u dan alleen maar de pech dat uw vakantie niet doorgaat, u verliest dan tenminste niet een (soms groot) deel van de reissom. Ook krijgt u vergoeding indien u uw vakantie moet afbreken op doktersadvies.

Reis-, ongevallen- en bagageverzekering

Door het afsluiten van een reis-, ongevallen- en bagageverzekering bent u zeker dat u bij calamiteiten, zoals bij vervroegd naar huis te moeten gaan wegens een levensbedreigende ziekte van u of van familie in de 1e of 2e graad, geen extra kosten hoeft te maken. Contant geld en cheques zijn hierbij niet meeverzekerd. De afgesloten reisverzekering dient betaald te worden gelijktijdig met het restantbedrag. Indien u via ons een reisverzekering heeft afgesloten met combinatie B, bent u ook voor ALLE ziektekosten verzekerd en heeft u geen eigen risico zoals bij de meeste ziektekostenverzekeringen.

Wij raden u ten zeerste aan om een annuleringskosten- en een reisverzekering af te sluiten.

Actievoorwaarden

Acties en/of (vroegboek)kortingen gelden alleen voor nieuw te maken boekingen, tevens zijn deze niet geldig in combinatie met andere acties en/of (vroeg)kortingen.

Cadeaubonnen ter waarde van €5,- zijn wel te gebruiken in combinatie met andere acties en of (vroegboekkortingen) en tevens inwisselbaar in onze webshop, zie www.dekker-bridge.nl.

Geen enkele actie, cadeau of kortingsbon kan ingewisseld worden tegen contant geld.

Annulerings- en wijzigingskosten

Bij annulering en/of wijziging worden u naast de verschuldigde reserveringskosten, de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

Eigen vervoer arrangementen

Bij annulering tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: € 50 per persoon;

Bij annulering tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50 % van de reissom;

Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) vóór de vertrekdag: 100% van de reissom.

Vliegarrangementen

DBP hanteert een vaste staffel aan annuleringskosten als gevolg van opzegging van de overeenkomst door de reiziger. Afhankelijk van het moment van opzeggen brengt DBP, naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, de volgende annuleringskosten in rekening:

- bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrekdag: 100% van de reissom.

Afwijkende arrangementen:

Bij annulering of wijziging van een segment-boeking zijn de kosten 100% per segment. 

 

Deelannulering

Indien een reiziger uit een gezelschap, zijn aandeel annuleerd dan zijn de percentages van toepassing zoals beschreven onder vlieg- en auto arrangementen. De 2 persoonskamer wordt dan geannuleerd en er wordt geïnformeerd naar de beschikbaarheid van een 1 persoonskamer. De meerkosten voor het boeken van een 1persoonskamer worden in rekening gebracht aan degene die niet annuleert . 

 

Wijziging van reis en/of data wordt IN PRINCIPE als annulering behandeld conform de hierboven genoemde voorwaarden.

Wijzigen van datum of bestemming binnenlandse reizen:

Tot 1 of 2 maanden voor vertrek kunt u tegen wijzigingskosten t.w.v. €7,50 p.p. uw reservering voor een binnenlands hotel wijzigen naar een vervangende boeking. We maken hierin onderscheid tussen 2 types bestemmingen.

Voor de kustbestemmingen en de ketenhotels geldt een periode van 2 maanden voor vertrek en voor de overige hotels geldt een periode van 1 maand voor vertrek. Op uw bevestiging staat dit als zodanig aangegeven. In alle andere gevallen gelden de voorwaarden.

Verzorging Nederland

Bij de bridgereizen in Nederland op basis van halfpension is de avondmaaltijd altijd gezamenlijk. Bij aanvang van de bridgedrives wordt een kopje koffie geserveerd en aan het eind van de drives een borrelhapje. Drives worden, op enkele uitzonderingen na, ‘s avonds gespeeld onder leiding van een gediplomeerde wedstrijdleider, met computeruitslag en meester-punten volgens de geldende N.B.B. schaal. Eindprijzen zijn er voor iedere deelnemer aan de drives.

Minimum aantal bridgers

Te weinig deelname bij een verblijf in Nederland (minder dan 16 personen, 5 dagen voor vertrek)kan als gevolg hebben dat dit verblijf geannuleerd wordt. Dit zal altijd zonder extra vergoeding door Dekker Bridge Promotions geschieden, alleen de betaalde reissommen en de premies van de bij ons afgesloten verzekeringen worden terugbetaald.

Verzorging buitenland , touringcarreizen

Deze zijn op basis van halfpension tenzij anders aangegeven. Tijdens excursies en reisdagen zal overdag om lunchtijd gestopt worden om u de gelegenheid te geven een lichte lunch te gebruiken. De avondmaaltijd is altijd gezamelijk. In de bus zelf geldt een rookverbod, zowel op de heen- als terugreis als tijdens de excursies.

Excursies zijn in de reissom inbegrepen (uitzondering staan in de reisbeschrijving). Entreegelden voor musea, kastelen, voor boottochten e.d. niet.

De chauffeur is uw reisleider en het is gebruikelijk om de chauffeuraan het eind van de vakantie, indien u tevreden bent, persoonlijk een fooi te geven. Het is toegestaan om één stuks handbagage per persoon van maximaal 20kg mee te nemen. 

Bij reizen met een overnachting op heen- en terugreis is het mogelijk dat de faciliteiten van uw kamer in het overnachtingshotel afwijken van het besprokene in de vakantieplaats.

Opstap- en uitstapplaatsen

Bij minder dan vier personen kan een opstapplaats vervallen en kunt u verwezen worden naar de dichtsbijzijnde opstapplaats die wel die wel aangedaan wordt. De kosten van vervoer naar de nieuwe opstapplaats worden niet door ons vergoed.

Verzorging buitenland , Vliegreizen

Inbegrepen vlucht, transfer (tenzij anders is aangegeven) en overnachting o.b.v. Logies, Logies met ontbijt, Halfpension of All Inclusive (dit wordt bij het arrangement beschreven). Bij segmentboekingen is de transfer niet inbegrepen.

 Aan boord zijn geen maaltijden of drankjes inbegrepen. Vaak bestaat er wel de mogelijkheid om koude en eventueel warme snacks en dranken te kopen.

Vluchtschema

Het juiste vluchtschema staat vermeld op uw reispapieren die u ca. 5 dagen voor vertrek in uw bezit heeft. Voor die tijd kunnen wij u geen enkele informatie geven over de juiste vertrektijd. Het kan voorkomen dat het vluchtschema ongunstig is.

Thuisblijvers

Wij vragen u bij boeking om een telefoonnummer van een thuisblijver door te geven. Verder is het van belang dat u een thuisblijvers uw vakantieadres, vluchtschema en ons telefoonnummer doorgeeft. Deze staan vermeld op uw reispapieren in deze brochure en op uw bevestiging.

Reisdagen

De geboekte reis wordt in hele dagen aangegeven. Uw reis kan bijvoorbeeld op de eerste dag beginnen met vertrek om 23.00 uur en op de laatste dag eindigen met een terugreis om 5.00 uur. Bij vliegreizen zijn op de laatste dag lunch en diner nooit inbegrepen en dient u uw accommodatie vóór 11.00 uur verlaten te hebben.

Uw reisdocument

Uw Nederlands paspoort dient geldig te zijn. Voor een aantal landen wordt een paspoort verlangd dat nog 3 tot 8 maanden na thuiskomst geldig is. Soms is ook een visum vereist. In Europa kunt u in vrijwel alle landen met een Nederlandse identiteitskaart terecht. Bij de reisbeschrijving is zo veel mogelijk aangegeven over welke reisdocumenten u dient te beschikken. Na boeking bent zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste (geldige) reisdocumenten, benodigde aanvullende informatie en om te checken of deze ook bij vertrek van de reis nog actueel is. Buitenlandse partners van Nederlandse reizigers hebben soms een visum nodig. Bij het bezit van een niet-Nederlandse of meervoudige nationaliteit bent u zelf verantwoordelijk voor de vereiste reisdocumenten. U kunt hierover contact op nemen met uw ambassade of die van het ontvangende en/of transit land.

Bridge in het buitenland

U kunt in principe op alle reizen elke dag, behalve de reisdagen, deelnemen aan bridgedrives. Deze vinden bijna altijd ‘s avonds plaats na het diner. In het buitenland krijgt u nooit koffie aan het begin of een borrelhapje tijdens de drives. Bij Cruises is het bridge programma ondergeschikt aan het cruise programma. De drives staan onder leiding van een Nederlandse gediplomeerde wedstrijdleider en worden met een computer uitgerekend (tenzij anders aangegeven), zodat u verzekerd kunt zijn van een snelle en foutloze uitslag. Indien u een avond niet meespeelt, dient u zich tijdig af te melden. U blijft dan kansen houden op eindprijzen en meester-punten. Wij houden voor de ladderwedstrijd het officiële N.B.B. wedstrijdreglement aan.

Minimum aantal bridgers

Te weinig deelname aan een buitenlandse reis (minder dan 16 deelnemers) Kan als gevolg hebben dat deze reis uiterlijk 14 dagen voor vertrek geannuleerd wordt. Dit zal altijd zonder extra vergoeding door Dekker Bridge Promotions geschieden, alleen de betaalde reissommen en de premies van de bij ons afgesloten verzekeringen worden terugbetaald.

Geen bridge spelende deelnemers

Deelname door niet bridgers is mogelijk. Niet bridgers moeten bij boeking opgegeven worden. Op uw bevestiging vermelden wij 1 of 2 pers. spelen geen bridge. Indien uw bevestiging dit niet vermeldt en uw partner speelt géén bridge dan garanderen wij géén bridge-partner.

Deelnemers zonder bridge-partner

Indien u zich zonder een partner aanmeldt, garanderen wij altijd een partner. Omtrent speelsterkte en systeem van die partner kunnen wij u vooraf géén inlichtingen verstrekken. Ter plaatse worden alle spelers zonder partner aan elkaar voorgesteld.

Huisdieren

In een aantal hotels in Nederland zijn huisdieren toegestaan, echter nooit in bridge- en eetzaal. Meestal dient u ter plaatse een toeslag te betalen. Indien er bij de hotelbeschrijvingen niets over huisdieren vermeld is betekent dit niet dat uw huisdier is toegestaan of dat dit gratis is. Bij buitenlandse reizen zijn huisdieren nooit toegestaan.

Accommodatie faciliteiten

Bij de accommodaties staan faciliteiten beschreven zoals sportfaciliteiten, sauna, ligbedden, parasols, etc. Sommige van deze faciliteiten zijn gratis. Wanneer dat niet vermeld staat betekent dit, dat op moment van publicatie van deze gids niet bekend was of de faciliteiten gratis óf tegen betaling ter beschikking staan. In het vroege voorjaar of late najaar kan het voorkomen dat niet alle faciliteiten geopend zijn (b.v. de buitenbar) en reparatie aan de technische installaties duurt vaak langer dan u gewend bent.Energie is duur in het buitenland en daardoor is men zeer energiebewust. Vaak heeft de overheid een aantal energiebesparende maatregelen afgekondigd. Zo is het mogelijk dat de airconditioning alleen op bepaalde uren of bij bepaalde temperaturen mag werken. Ook kan de watertoevoer soms voor enige uren afgesloten worden of valt de elektriciteit uit.

Preferenties

Speciale wensen ten aanzien van uw kamer worden altijd op uw bevestiging vermeld en aan de reisorganisatie en hotel doorgegeven. De vermelding van uw voorkeur is nooit een garantie dat deze ook wordt uitgevoerd, want of uw voorkeur gerealiseerd wordt, hangt af van de betreffende accommodatie-verschaffer. Extra kosten zoals voor een huisdier, upgraden enz. dienen ter plaatse te worden voldaan tenzij anders gemeld.

Gezondheid

Indien u onder regelmatige doktersbehandeling staat, adviseren wij u dringend een verklaring van uw arts mee te nemen (bij voorkeur in het Latijn) en een medisch-paspoort. Stop de benodigde medicijnen in uw handbagage en zorg voor een kopie-recept of een verklaring van uw huisarts of apotheek. Voor geldende adviezen, respectievelijk voorschriften op het gebied van de gezondheid in uw vakantiebestemming verwijzen wij u naar uw huisarts of de GGD. Wilt u meer informatie over uw vakantiebestemming, dan raden wij u aan om ruim voor uw vertrek contact op te nemen met de GGD. Bijvoorbeeld het Vaccinatiebureau voor de Tropen: 020-5663800 of het Havenziekenhuis in Rotterdam: 0900-5034090.

Rookbeleid

U dient er rekening mee te houden dat er tijdens onze bridgereizen een algeheel rookverbod geldt in de hotelkamer, openbare ruimtes, horeca en verder, daar waar het hotel dit aangeeft. Dit geldt voor het roken van alle vormen van tabak en het roken van de e-sigaret.

Onvolkomenheden

Indien u op uw vakantiebestemming een fout of een onvolkomenheid constateert, dan wordt van u verwacht, dat u daar meteen melding van maakt bij de verstrekker van de accommodatie en bij de reisleiding. Dat kan vaak ongemak voorkomen. Immers, ter plaatse kan iets opgelost worden, achteraf is er door niemand meer iets aan te veranderen. Mocht een klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u ons daarvan schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen. Alleen dan wordt deze in behandeling genomen (Artikel 12 ANVR voorwaarden)

Excursies

Boekt u tijdens uw vakantie een excursie, dan valt de uitvoering hiervan altijd buiten de verantwoordelijkheid van Dekker Bridge Promotions en van de verantwoordelijke touroperator.

Voorbehoud

Kennelijke fouten binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en wisselkoersen daar aanleiding toe geven. Tevens kunnen faciliteiten en/of toeslagen wijzigen.

Onderstaande tekst is opgenomen aangezien wij als ANVR Touroperator hiertoe verplicht zijn. Aangezien we echter een zeer specifiek product brengen kan een deel van deze tekst niet van toepassing zijn op onze reizen.

ANVR-Reizigersvoorwaarden

Dekker Bridge Promotions B.V (KvK 33168317) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisen/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

ANVR

Link naar brochure: www.anvr.nl/anvr-brochure.pdf 

Llink naar printversie ANVR-Reizigersvoorwaarden www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf

Duurzaam toerisme, Better Holidays

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor (n)u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur ervaart, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming.
Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

U kunt onze milieubeleidsverklaring en milieuprogramma nalezen op de website www.dekker-bridge.nl/milieu.

ECPAT, Bestrijding kindersekstoerisme

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden www.meldkindersekstoerisme.nl.
Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

SYSTEEMKAARTEN ZIJN VERPLICHT OP AL ONZE REIZEN

Uw privacy

Uw adresgegevens worden door ons nooit aan derden verkocht of anderszins doorgegeven. Wij versturen uitsluitend brochures naar mensen die bij ons een reservering gedaan hebben of die er speciaal om gevraagd hebben. Wilt u geen mailing meer ontvangen dan kunt u dat te allen tijde aan ons doorgeven en verwijderen wij uw gegevens uit de mailinglist. Dit kan telefonisch, schriftelijk of per email. Voor al uw reserveringen geldt dat u ons en de NBB toestemming geeft om wederzijds gebruik te maken van uw lidmaatschap gegevens zoals bekend bij ons en de NBB dit o.a. t.b.v. de uitslag van de bridgedrives

Advertenties Dekker Bridge

Na het verschijnen van een nieuwe brochure, advertenties of mail-aktie komt voorgaande te vervallen. Lopende akties kunnen zonder verdere publicatie door ons worden beëindigd.   

© 2024 Dekker-Bridge. Alle rechten voorbehouden
Kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet.